Проект „Aнализа на примената на законот за бесплатна правна помош вклучително и анализа (cost benefit analysis) на трошоците за негово спроведување “

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здружението за еднакви можности “Еднаков пристап“ во периодот од 1.11.2014 
 
до 30.04.2015 година го спроведува проектот „Aнализа на примената 
 
на законот за бесплатна правна помош вклучително и анализа (cost benefit 
 
analysis) на трошоците за негово спроведување “ со поддршка на Институтот за 
 
европска политика.
 
Целта на проектот е поефикасна примена на Законот за бесплатна правна 
 
помош, и обезбедување на правото на еднаков и ефикасен пристап до правдата 
 
на граѓаните со посебен фокус на жените и децата. 
 
Активностите се спроведуваат на подрачје на 3 општини: Битола, Тетово и 
 
Куманово во партнерство со три Здруженија на граѓани со кои се потпишани 
 
меморандуми за соработка:
 
 
 
 
спроведени:
 
полуструктурирани интервјуа со адвокати судии и судска 
 
администрација;
 
Одржана фокус група со граѓани, потенцијални баратели на бесплатна 
 
правна помош ;
 
анкета со граѓани од секоја општина за степенот на информираност и 
 
пристапот на граѓаните до остварување на право за бесплатна правна 
 
помош.
 
 
Во прилог можете да ја превземете Анализата на англиски и македонски јазик:
 


ОСТАНАТИ ВЕСТИ

На Работилницата: „Јакнење на капацитетите за скрининг, идентификација и упатување на мигранти од ранливи категории

Во рамките на програмата на Европската унија и Советот на Европа "Хоризонтален фонд за Западен Балкан и Турција", как...

 
Во организација на ИОМ, ЗЕМ „Еднаков пристап“ зема учество на регионалниот состанок на 19 и 20 Септември 201...

 

 

Здружението за еднакви можности „Еднаковпристап“ во партнерство с...

 

 

 

ЗЕМ „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на мл...

 

Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници го реал...

Почитувани,

Во насока на олеснување на пристапот до правда за жените ја бараме Вашата поддршка за ратификација на

Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници го реализира проектот &bd...

 
 
Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското зд...

 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ “Е

ОГЛАС:
 
за ангажирање на четири (4) домашни ...

Здружение за Еднакви можности Еднаков Пристап и Општина Гостивар на 27.11.2014г потпишаа Меморандум за соработка и заедничка реализација на акти...

 

 

On 21.11.2014, the Podium Foundation of San Marino for the promotion...

 

 

Здружението на граѓани “Еднаков пристап„ со поддршка на УН Жени, канцеларијата во Скопје, го реа...