Проект: „Обезбедување на поддршка и услуги на жртви на трговија со луѓе на локално ниво„ продолжува во 2014 год.

 
 
Одржана е евалуативна средба со членови на мобилните тимови на 21.05.2014г со цел да се споделаат искуства и добрите пракси од реализираниот проект 2012-13г.подржан од КБФ и ГИЗ.
На Евалуативната средба дискутирано е за постигнатите резултати во идентификација на жртвите и обезбедените услуги и поддршка во процесот на реинтеграција. Дискутирано е за пречките во тек на имплементацијата со цел нивно надминување како и за добрите пракси.
 
Daniela Kess експерт од ЦИРа имаше свое излагање на средбата за прибирање финансиски средства и стратегија за поддржување на проекти од страна на локалната заедница, што предизвика особен интерес кај членовите на мобилните тимови и Еднаков Пристап.
 
 
Во тек е подготовка на индивидуални планови за корисници на услуги со цел нивно вклучување во реинтеграциски процеси и обезбедување на директна помош и поддршка.


ОСТАНАТИ ВЕСТИ

На Работилницата: „Јакнење на капацитетите за скрининг, идентификација и упатување на мигранти од ранливи категории

Во рамките на програмата на Европската унија и Советот на Европа "Хоризонтален фонд за Западен Балкан и Турција", как...

 
Во организација на ИОМ, ЗЕМ „Еднаков пристап“ зема учество на регионалниот состанок на 19 и 20 Септември 201...

 

 

Здружението за еднакви можности „Еднаковпристап“ во партнерство с...

 

 

 

ЗЕМ „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на мл...

 

Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници го реал...

Почитувани,

Во насока на олеснување на пристапот до правда за жените ја бараме Вашата поддршка за ратификација на

Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници го реализира проектот &bd...

 
 
Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското зд...

 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ “Е

ОГЛАС:
 
за ангажирање на четири (4) домашни ...

 
 
 
 
 
&nbs...

Здружение за Еднакви можности Еднаков Пристап и Општина Гостивар на 27.11.2014г потпишаа Меморандум за соработка и заедничка реализација на акти...

 

 

On 21.11.2014, the Podium Foundation of San Marino for the promotion...

 

 

Здружението на граѓани “Еднаков пристап„ со поддршка на УН Жени, канцеларијата во Скопје, го реа...