Јакнење на капацитетите за скрининг, идентификација и упатување на мигранти од ранливи категории, потенцијални жртви на трговија и жртви на трговија со луѓе

На Работилницата: „Јакнење на капацитетите за скрининг, идентификација и упатување на мигранти од ранливи категории,потенцијални жртви на трговија и жртви на трговија со луѓе“, на 30ноември и1 декември2017година, во Хотел Тирана Интернационал-Тирана, Албанија присуствуваа покрај домаќините и  делегации од РМакедонија и Косово.

Делегацијата од РМ беше предводена од Наташа Видова, Национален Проект координатор од ИОМ, во шија организација беше одржана работилницата на која зема учество и Здружението за Еднакви можности„Еднаков Пристап’.

Фотографии


ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Во рамките на програмата на Европската унија и Советот на Европа "Хоризонтален фонд за Западен Балкан и Турција", как...

 
Во организација на ИОМ, ЗЕМ „Еднаков пристап“ зема учество на регионалниот состанок на 19 и 20 Септември 201...

 

 

Здружението за еднакви можности „Еднаковпристап“ во партнерство с...

 

 

 

ЗЕМ „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на мл...

 

Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници го реал...

Почитувани,

Во насока на олеснување на пристапот до правда за жените ја бараме Вашата поддршка за ратификација на

Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници го реализира проектот &bd...

 
 
Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското зд...

 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ “Е

ОГЛАС:
 
за ангажирање на четири (4) домашни ...

 
 
 
 
 
&nbs...

Здружение за Еднакви можности Еднаков Пристап и Општина Гостивар на 27.11.2014г потпишаа Меморандум за соработка и заедничка реализација на акти...

 

 

On 21.11.2014, the Podium Foundation of San Marino for the promotion...

 

 

Здружението на граѓани “Еднаков пристап„ со поддршка на УН Жени, канцеларијата во Скопје, го реа...