Хоризонтален фонд за Западен Балкан и Турција

Во рамките на програмата на Европската унија и Советот на Европа "Хоризонтален фонд за Западен Балкан и Турција", како дел од Акцијата за спречување и борба против трговијата со луѓе во "Поранешната Југословенска Република Македонија" спроведени се неколку активности чија генерална цел беше градење на капацитетите на трудовите инспектори со цел подобрување на препознавање и предходна идентификација на жртвите на трговија со луѓе заради трудова експлоатација.

Во соработка со меѓународниот консултант,  за учесниците на семинарот беше развиена Методологија за спроведување на Обуката за обучувачи (ToT) за трудови инспектори која се одржа на 19/20 октомври во Хотел „Радика“ Маврово, каде земаа учество 39 учесник вклучително и обучувачките.  За секоја едукативна сесија подготвени беаPowerPointпрезентации,

Фотографии


ОСТАНАТИ ВЕСТИ

На Работилницата: „Јакнење на капацитетите за скрининг, идентификација и упатување на мигранти од ранливи категории

 
Во организација на ИОМ, ЗЕМ „Еднаков пристап“ зема учество на регионалниот состанок на 19 и 20 Септември 201...

 

 

Здружението за еднакви можности „Еднаковпристап“ во партнерство с...

 

 

 

ЗЕМ „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на мл...

 

Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници го реал...

Почитувани,

Во насока на олеснување на пристапот до правда за жените ја бараме Вашата поддршка за ратификација на

Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници го реализира проектот &bd...

 
 
Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското зд...

 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ “Е

ОГЛАС:
 
за ангажирање на четири (4) домашни ...

 
 
 
 
 
&nbs...

Здружение за Еднакви можности Еднаков Пристап и Општина Гостивар на 27.11.2014г потпишаа Меморандум за соработка и заедничка реализација на акти...

 

 

On 21.11.2014, the Podium Foundation of San Marino for the promotion...

 

 

Здружението на граѓани “Еднаков пристап„ со поддршка на УН Жени, канцеларијата во Скопје, го реа...