Циркуларно Писмо

Почитувани,

Во насока на олеснување на пристапот до правда за жените ја бараме Вашата поддршка за ратификација наКонвенцијата на Совет на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и семејно насилство-Истанбулската конвенција како важен чекор кон елиминација и борба против насилството врз жените и нивните деца.

Актуализирање на прашањето за ратификација на Истанбулската конвенцијакако меѓународен документ кој содржи сеопфатни законски решенија и политики за заштитана сите форми на  насилство врз жените претставува императив на сите.

ЗEМ„Еднаков пристап“во соработка со Македонското здружение на млади правници во рамките на проектот Пристап на жените до правда преку Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС), поддржан од Цивика Мобилитас, покрај другите активности го доставува и ова циркуларно писмо со молба истото да се проследи до што поголем број на граѓани.

 

Со почит,

ЗЕМ „Еднаков пристап“


ОСТАНАТИ ВЕСТИ

На Работилницата: „Јакнење на капацитетите за скрининг, идентификација и упатување на мигранти од ранливи категории

Во рамките на програмата на Европската унија и Советот на Европа "Хоризонтален фонд за Западен Балкан и Турција", как...

 
Во организација на ИОМ, ЗЕМ „Еднаков пристап“ зема учество на регионалниот состанок на 19 и 20 Септември 201...

 

 

Здружението за еднакви можности „Еднаковпристап“ во партнерство с...

 

 

 

ЗЕМ „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на мл...

 

Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници го реал...

Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници го реализира проектот &bd...

 
 
Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското зд...

 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ “Е

ОГЛАС:
 
за ангажирање на четири (4) домашни ...

 
 
 
 
 
&nbs...

Здружение за Еднакви можности Еднаков Пристап и Општина Гостивар на 27.11.2014г потпишаа Меморандум за соработка и заедничка реализација на акти...

 

 

On 21.11.2014, the Podium Foundation of San Marino for the promotion...

 

 

Здружението на граѓани “Еднаков пристап„ со поддршка на УН Жени, канцеларијата во Скопје, го реа...