Грантовата програма: „Поттикнување на социјална инклузија“

 

Проект: „Зголемување на понудата на квалификувана работна сила меѓу ризични групи на пазарот на трудот во Република Македонија“

ФОТОГРАФИИ

 

Семинар за лидерство и управување-Грантовата програма „Поттикнување на социјална инклузија“, Хотел Порта Скопје

ФОТОГРАФИИ ОД СЕМИНАРИТЕ:

 

Здружението за еднакви можности „Еднаков Пристап“ во рамки напроектот:„Зголемување на понудата на квалификувана работна сила меѓу ризични групи на пазарот на трудот во РМ“  го подготви:

Прирачникот-модул за психосоцијална поддршка за вработување на ранливи категории граѓани.

Превземи

 

Одржана е мониторинг посета на 08.11.2016г во Охрид од страна на г-ѓа Анреја Тонч, експерт за ЕУ грантови на проектот „Зголемување на понудата на квалификувана работна сила меѓу ризични групи на пазарот на трудот во РМ“  кој го спроведуваат во партнерство:

 

-          НВО Советодавен Центарод Естонија;

-          Универзитетот за информатички науки и технологии “Св. Апостол Павле” Охрид ;

            -          Здружението за еднакви можности „Еднаков Пристап“ Скопје

 

 

 

Претставници на ЗЕМ „Еднаков Пристап“ Скопје и НВО „Советодавен Центар“ од Естонија, одржаа состанок на 01.12.2016г вв имлементација на проектот: „Зголемување на понудата на квалификувана работна сила помеѓу ризични групи на пазарот на трудот во РМ“.


ОСТАНАТИ ВЕСТИ

На Работилницата: „Јакнење на капацитетите за скрининг, идентификација и упатување на мигранти од ранливи категории

Во рамките на програмата на Европската унија и Советот на Европа "Хоризонтален фонд за Западен Балкан и Турција", как...

 
Во организација на ИОМ, ЗЕМ „Еднаков пристап“ зема учество на регионалниот состанок на 19 и 20 Септември 201...

 

 

Здружението за еднакви можности „Еднаковпристап“ во партнерство с...

 

 

 

ЗЕМ „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на мл...

 

Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници го реал...

Почитувани,

Во насока на олеснување на пристапот до правда за жените ја бараме Вашата поддршка за ратификација на

Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници го реализира проектот &bd...

 
 
Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското зд...

 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ “Е

ОГЛАС:
 
за ангажирање на четири (4) домашни ...

 
 
 
 
 
&nbs...

Здружение за Еднакви можности Еднаков Пристап и Општина Гостивар на 27.11.2014г потпишаа Меморандум за соработка и заедничка реализација на акти...

 

 

On 21.11.2014, the Podium Foundation of San Marino for the promotion...

 

 

Здружението на граѓани “Еднаков пристап„ со поддршка на УН Жени, канцеларијата во Скопје, го реа...