Проект 2: „Обезбедување на поддршка и услуги за жртви на трговија со луѓе и ранливи групи на локално ниво“

 

Линк за превземање на прирачникот

 

 

 

 

 

Цели:

·         Подобрување на процесот на идентификација/откривањена жртви на трговија со луѓе во 3 пилот заедници (Гостивар, Куманово и Битола),

·         Помош, поддршка на жртвите и на трговија со луѓе и нивно вклучување во процесите на ресоцијализација и реинтеграција како и нивна социјална инклузија и превенција од ретрафикинг.

·         Промовирање на соработката меѓу невладините организации и владините институции на локално нивово однос на заштитата и поддршка на жртви на ТЛ и ранливи групи.

 

Проектот се реализира со поддршка на:

-          Министерството за Труд и социјална политика,

-          Фондацијата Кинг Бодуен и

-          Германско друштво за интернационална соработка (ГИЗ)

   Период на спроведување 18 месеци (мај2012-ноември 2013)

 

Партнер организации на локално ниво:

·         Здружение на социјални работници од Битола и Демир Хисар“ од Битола,

·         Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ)“ од Гостивар, 

·         Здружение „Мајка“ од Куманово. 


ОСТАНАТИ ВЕСТИ

На Работилницата: „Јакнење на капацитетите за скрининг, идентификација и упатување на мигранти од ранливи категории

Во рамките на програмата на Европската унија и Советот на Европа "Хоризонтален фонд за Западен Балкан и Турција", как...

 
Во организација на ИОМ, ЗЕМ „Еднаков пристап“ зема учество на регионалниот состанок на 19 и 20 Септември 201...

 

 

Здружението за еднакви можности „Еднаковпристап“ во партнерство с...

 

 

 

ЗЕМ „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на мл...

 

Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници го реал...

Почитувани,

Во насока на олеснување на пристапот до правда за жените ја бараме Вашата поддршка за ратификација на

Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници го реализира проектот &bd...

 
 
Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското зд...

 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ “Е

ОГЛАС:
 
за ангажирање на четири (4) домашни ...

 
 
 
 
 
&nbs...

Здружение за Еднакви можности Еднаков Пристап и Општина Гостивар на 27.11.2014г потпишаа Меморандум за соработка и заедничка реализација на акти...

 

 

On 21.11.2014, the Podium Foundation of San Marino for the promotion...

 

 

Здружението на граѓани “Еднаков пристап„ со поддршка на УН Жени, канцеларијата во Скопје, го реа...