• Генерална цел на Проектот Проект 1: Спроведување на законот за спречување и заштита од дискриминација е да се придонесе кон унапредување на заштитата од дискриминација, социјално вклучување и социјални права, вклучувајќи ги и малцинствата, особено Ромите во Македонија.

  •