Недела за борба против трговијата со луѓе

По повод неделата за борба против трговијата со луѓе Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со ЦСР Куманово и Општина Куманово, спроведе Работилница за „Одржливост на Мобилните тимови кои работат со жртви на трговија со луѓе и ранливи групи“. Воедно беше организирана и хуманитарната донација наменета за корисниците на услуги вклучени во проектот на Мобилните тимови во Куманово. Оваа хуманитарна донација се состои од прехрамбени и хигиенски пакети и е обезбедена од Фондацијата „Подиум“ од Сан Марино.

http://www.kumanovonews.mk/vesti/podeleni-paketi-so-hrana-na-zrtvi-na-trgovija-so-ludje

 

Во тек на месец јануари и февруари 2015 продолжи со поделба хуманитарна донација на членови на семејства на корисници на услуги со кои работеле мобилните тимови од Гостивар и Битола.

Активности
Галерија на слики