Нашата цел!

Генерална цел на Проектот Проект 1: Спроведување на законот за спречување и заштита од дискриминација е да се придонесе кон унапредување на заштитата од дискриминација, социјално вклучување и социјални права, вклучувајќи ги и малцинствата, особено Ромите во Македонија.

Закон за спречување и заштита од дискриминација

Овде можете да го превземете законот за спречување и заштита од дискриминација

22.5.2019

ПОСЛЕДНИ НОВОСТИ

Јакнење на капацитетите за скрининг, идентификација и упатување на мигранти од ранливи категории, потенцијални жртви на трговија и жртви на трговија со луѓе

На Работилницата: „Јакнење на капацитетите за скрининг, идентификација и упатување на мигранти од ранливи категории,потенцијални жртви на трговија и жртви на трговија со луѓе“, на 30ноември и1 декември2017година, во Хотел Тирана Ин...

 

Хоризонтален фонд за Западен Балкан и Турција

Во рамките на програмата на Европската унија и Советот на Европа "Хоризонтален фонд за Западен Балкан и Турција", како дел од Акцијата за спречување и борба против трговијата со луѓе во "Поранешната Југословенска Република Македонија" спроведени се неколку ...

 
ПОДДРЖУВАЧИ НА ПРОЕКТОТ
КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Локација

Здружение на граѓани за Eднакви можности
Еднаков пристап

Контакт Адреса

Добромир Хрс бр.3
1000 Скопје, Република Македонија

Контакт Телефони

Телефон : ++ 389 22781244
Мобилен : ++ 389 70323671